Romans

Drie psychologische thrillers*

  • Niet Aanraken, Veen 1992
  • Moordlust, De Arbeiderspers, 1985
  • Intensive Care, De Arbeiderspers, 1983

*alles uitverkocht

In voorbereiding: nieuwe roman

  • Het Einde van de Wereld (werktitel)

Nieuws en komende activiteiten

Nieuwe Boeken!

Nieuwe Stukken!

  • Transit, 2015, Lost & Found, 2013, A Very (c) Old Case I + II, 2011

Workshops!

  • Private workshops together with Nancy Gabor in New York, Los Angeles and Portland (Or), Spring 2015.
  • ATKA/Theaterschool Amsterdam, September 2015
    Link: www.actinginrealtime.com