Toneelspelen in de Tegenwoordige Tijd

Toneelspelen in de Tegenwoordige Tijd – Een Veldboek voor het Vertellende Toneel © door Paul Binnerts, IT&FB Amsterdam 2002

Het boek beschrijft de methode van het vertellende toneelspelen, dat de toneelspelers machtigt te bepalen hoe een verhaal wordt verteld – zij zijn niet langer louter voertuigen voor de boodschap van de toneelschrijver of de interpretaties van de tekst door de regisseur. Zo raken de toneelspelers betrokken bij de voorstelling die ze creëren. Het verdiept hun greep op inhoud en vorm van het stuk, en het verhoogt hun aanwezigheid op het toneel, wat leidt tot geëngageerde en meer genuanceerde voorstellingen: ze hebben iets te vertellen en ze hebben er iets over te vertellen. Ook het publiek kan zo directer deelhebben aan de gebeurtenissen op het toneel op gelijke voet met de acteurs, zonder direct fysiek in de actie betrokken te hoeven zijn.

Het boek beschrijft de essentiële elementen van het vertellende toneel en de techniek van het vertellende toneelspelen. Het beoogt deze elementen beschikbaar te maken voor degenen die werken in de praktijk van het theater – toneelspelers, regisseurs, speldocenten, dramaturgen en decorontwerpers.

Deel 1. Techniek van het vertellende toneelspelen, is vooral van praktische aard. Het beschrijft de verschillende identiteiten van de toneelspeler en wat hij doet als hij speelt, in feite wat toneelspelen eigenlijk is. Daarna volgt een beschrijving van de belangrijkste vaardigheden en instrumenten van het vertellend toneel, in vergelijking met die van Stanislavski’s techniek van de identificatie en het psychologisch realisme, en Brecht’s techniek van het episch toneel en de vervreemding. Veelvuldig wordt verwezen naar voorbeelden uit Binnerts’ eigen praktijk als regisseur. Dit deel bevat ook oefeningen om de toneelspeler te helpen waarlijk aanwezig te zijn als zichzelf op het toneel.
Deel 2. Een verhaal vertellen – de workshop, beschrijft een serie oefeningen die kunnen leiden tot het vertellend spelen van een rol. De workshop gaat uit van het vertellen van een verhaal uit de eigen biografie van de deelnemer/toneelspeler. De opeenvolgende stappen die gezet kunnen worden om daarvan eerst afstand te nemen en dan weer dichterbij te komen, kunnen bijdragen aan het bewustzijn van de toneelspeler over zijn viervoudige identiteit en de natuurlijke afstand tussen hem en de rol(len) die hij speelt. Tegelijkertijd krijgt hij de techniek van het vertellende spelen in de vingers.
Deel 3. Oorsprongen, dilemma’s, paradoxen, conventies, stromingen en methodes, gaat, in vogelvlucht, in op de geschiedenis van het toneelspelen, de moeilijkheden van de toneelspeler, de behoefte aan realisme en het ontstaan van het realisme als conventie en stijlvorm in het toneel. Dit alles wordt steeds in verband gebracht met de ontwikkeling van de toneelbouw en de theaterarchitectuur. Ook wordt uitvoerig stilgestaan bij de twee grote toneel(speel)conventies die de twintigse eeuw in hun greep hebben gehouden: die van het psychologisch realisme van Konstantin Stanislavski en die van het episch realisme van Bertolt Brecht.

www.bol.com
www.theaterandfilmbooks.com

Ook verkrijgbaar in het Engels:

  • Acting in Real Time © by Paul Binnerts, translated by the author and Stephen Wangh, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2012.

www.amazon.com
www.press.umich.edu

Also available in German:

Real Time Acting für ein Theater der Gegenwärtigkeit – Spiel Zeit Raum © Paul Binnerts, aus dem Niederländischen übersetzt von Rainer Kersten, Schibri Verlag, Uckerland/OT Milow, 2014. Lingener Beiträge zur Theaterpädagogik Band XIII

www.amazon.de
www.schibri.de

Nieuws en komende activiteiten

Nieuwe Boeken!

Nieuwe Stukken!

  • Transit, 2015, Lost & Found, 2013, A Very (c) Old Case I + II, 2011

Workshops!

  • Private workshops together with Nancy Gabor in New York, Los Angeles and Portland (Or), Spring 2015.
  • ATKA/Theaterschool Amsterdam, September 2015
    Link: www.actinginrealtime.com